понеделник, 14 септември 2009 г.

Българско Кемпо-BULGARIAN KEMPO


*обща характеристика
В древността мъдреците споделят, че човек, който съумее да опознае себе си, е съумял да опознае Бог. Опознавайки себе си, в света на бойното изкуство "Българско Кемпо", човек се учи да побеждава не само като "подразбира" намеренията на противника, но и като неутрализира негативните предпоставки, създаващи условия за агресивна битка. Човек овладял истинското бойно изкуство е спокоен и уверен в себе си. Той изолира обичайните страх и не изпитва потребност от проява на войнственост и агресивност. Неувереността създава предпоставки човек да изпада в отрицателни състояния, които в редица случаи могат да активират агресивни действия, водещи до отправянето на заплахи към околните, както и до физически актове, непосредствено проявление на духовна слабост. Увереността води до осъзнаване на чувството за човешко достойнство, което от своя страна провокира сдържаност при определени действия. Тя позволява да се задействат определени психофизиологически състояния и да се реагира адекватно във възможно най-критичните ситуации.Българско Кемпо отделя особено внимание на балансираното развитие на тялото и духа и на отключването на човешки добродетели като вярност, доброта, искреност, благородство, почтеност, смелост, доблест и чест. Това са качества, който играят важна роля в процеса на физическото и психическото заздравяване на практикуващите.Всеки приел отговорността да следва бойния път на "Българско Кемпо", е необходимо да работи за постигането на висока степен техническо майсторство и физическа кондиция, както и да отстоява достойно моралните добродетели на Школата. Те определят неговото поведение не само в хода на занятията, а и в живота.Обучението в "Българско Кемпо" обединява в себе си няколко етапа от подготовката на бойците, като едновременно с това ги издига на едно ново равнище, представляващо своеобразно начало на следващото закономерно звено по Пътя на усъвършенстването.Достигайки до тази фаза на развитие, истинският боец разбира, че процесът на обучение едва сега започва. Много често редица самонадеяни бойци променят изцяло представата си за същността на двобоя. Това е особен момент на "катарзис", по време на който те откриват за себе си истината, за която дълго време са търсили възможност, за да се срещнат.Достигналите до този етап успяват да прозрат, че Пътят на обучението в "Българско Кемпо" е безкраен. Едновременно с това, за да вървиш по него, е необходимо да се съюзиш с умората от физическите и психическите натоварвания, с болката от реалността на борбата, с волята, която ще ти дава сили да вървиш напред, с упоритостта, която ще ти помага да се изправиш след всяко падане и с онази божествена енергия на сърцето, която ни свързва с необятната сила на майката-природа, посочвайки ни Истинския път към хармонията и добротата.

*техническа характеристика
Българско кемпо/Булкемпо/ е съвременен универсален остроконтактен боен стил, който се структурира в 3 основни направления. Преди да се пристъпи към реалния двубой, който е висше негово проявление, е необходимо да се изучат основните движения и прийоми, заложени в базовата техника-“Стяза”. “Стяза” е старобългарска дума , която в съвременен смисъл означава “Пътека”. Тя включва овладяване на “силово състояние”,позиции на ръцете и краката в различните равнища на борба, удари,блокове, придвижвания, завъртания, борба в партер, самозастраховка при падания, хвърляния, подсечки, захвати, задържания и техники на болезнено въздействие /”ключове”/. Защитната техника е изградена върху т.нар. “мек принцип”, характерен за единоборства като джудо, самбо и айкидо. Атакуващите движения,са обособени и развити на базата на т.нар. “твърд принцип”,който е характерен за стилове като Ашихара карате, Киокушин карате , а също така и Тае- куон- до. Българско кемпо е модерно и уникално , защото съединява в себе си както “твърдия” така и “мекия” принцип на работа. Всички удари с ръце и крака в българския стил са остроконтактни и твърдоатакуващи, а всички блокове, хвърляния, подхвати и уклони спадат към т.нар. “меки прийоми”. В специализирана група са отделени техниките на различните видове задушавания и болеви въздействия, комбинирани с ударна техника. Можем да отбележим , че “Стяза” /базова техника/ е “азбуката” на “Българско кемпо” След нея , боецът в българския стил овладява следващото по- висше звено на подготовка,което в Булкемпо е известно като “Вядя”/форма/ . “Вядя” също е старобългарски термин и означава “познание” /знание/ .В нея всеки блок , удар, както и всеки елемент на придвижване е необходимо да се изпълни с пълна концентрация.Тя позволява на практикуващите да изучават, развиват и разнообразяват индивидуалните си възможности. Формите в Българско кемпо се отличават с реална композиция и функционални нововъведения. Те способстват усъвършенстването и използването на базовата техника в практична и ефективна форма. Независимо , че Българско кемпо е ново направление, в него вече са утвърдени строги изисквания към изпълнението на различните форми на “Вядя”. Те са създадени не само на базата на т. нар. “линеен принцип”, характерен за повечето карате-стилове, но и върху т. нар. “кръгов принцип”, който е свързан с особеностите на придвижване при различните видове хвърляния в българския стил. “Вядя” е утвърден път за достигане на съвършена техника , скорост, сила, физически баланс и духовно равновесие. “Стяза” е азбуката на българския стил, “Вядя” е неговият речников състав, а свободният разговор е възможен само тогава, когато боецът овладее и третото ниво на Българско кемпо- Двубоят, наречен “Тризна”. “Тризна” е термин със старобългарски произход и означава “състезание”,а също така и “стадион”.Ритуалната форма на борба “Тризна” при траките е имала съвършено различен израз и специфично проявление. Днес в Българско кемпо чрез “Тризна” се сливат в едно трите съставни части на двубоя. Тя е обединение между твърдия и мекия принцип на борба,обединение,което носи в себе си огнена сила,острота и хармония.В Булкемпо “Тризна” има две проявления : - спортно-състезателно и универсално /без ограничения/. Остротата и пълният контакт са основни характеристики на Българско кемпо.Бойците преминават през специализирана подготовка и тестове за проверка на физическото им състояние.Обучението включва овладяване на специални методи на дишане,специализиран силов тест, закаляване/Кубе-Ин,Кубе-Тар/,масаж и др. Динамичността, остротата и твърдостта на ударната техника, съчетани хармонично с мекотата на хвърлянията, душенията и строгата специфичност на движенията превръщат двубоя “Тризна” в грандиозен празник на мъжеството, честта , волята и доблестта.

*Повече за БулКемпо
-Философия-Принципи и идейна основа на Българско Кемпо-Основни направления -Особености на тренировъчния процеси психофизиологическата подготовка-Общи положения-Рангове и символикаВелин Хаджолов / V'ти - Дан /Основоположник наБългарско Кемпо

http://www.bulgariankempo.com/bg/index.html

сап4ето!!!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар